Wprowadzenie do rzeczywistości rozszerzonej w branży budowlanej

ByRedakcja

maj 18, 2020 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
bud

Mixed Reality to obiecująca i cyfrowa technologia, która łączy rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość w celu stworzenia środowiska mieszanej rzeczywistości, w którym przestrzeń fizyczna i elementy cyfrowe mogą oddziaływać obok siebie. Obejmuje obie rzeczywistości dzięki technologii immersyjnej, która pozwala użytkownikowi zobaczyć istniejącą przestrzeń zatytułowaną danymi z hologramem pobranymi z BIM Services Model.  

Rzeczywistość mieszana pojawia się na zdjęciu, gdy firmy biorą informacje i wchodzą w interakcje. Umożliwia zarówno sprzętowi, jak i oprogramowaniu współpracę z warunkami na miejscu i poza nim w celu śledzenia zadań wykonywanych przy ciągłym sprzężeniu zwrotnym i zmianach. Umożliwia architektom, właścicielom, pracownikom budowlanym i innym osobom przeglądanie częściowo ukończonego projektu i modelu, który nakłada się na środowisko fizyczne za pomocą słuchawek. 

 Microsoft HoloLens to gadżet mieszanej rzeczywistości, który zawiera unikalne komponenty i niestandardową jednostkę przetwarzania technologii holograficznej, która pozwala ludziom wyjść poza ekran i podzielić je na obie rzeczywistości. Rzeczywistość mieszana często działa tam, gdzie wymagany jest wymóg bezpieczeństwa.

Rzeczywistość mieszana to kolejna forma rzeczywistości rozszerzonej, która pokazuje obrazy cyfrowe w wirtualnym widoku prawdziwego świata. Rzeczywistość mieszana działa, gdy obrazy są zakotwiczone w rzeczywistych obiektach, które zapewniają dokładność modelu i pozycję użytkownika względem ruchu projektu. 

Mieszana rzeczywistość w budownictwie oznaczałaby, że treści cyfrowe i rzeczywiste współistnieją tam, gdzie projekt wpływa na rzeczywistość i sprawia, że ​​zespół konstrukcyjny przekształca treści cyfrowe w obiekty fizyczne. Pomaga interpretować związek między informacjami fizycznymi i cyfrowymi. 

Jak mieszana rzeczywistość poprawia projekty budowlane?

Mixed Reality obsługuje złożone procesy projektowania i modelowania, które zwiększają szanse na usługi koordynacyjne BIM we wszystkich projektach. Firmy budowlane przekształciły się z rzeczywistości mieszanej pod względem przepływu komunikacji poprzez wciągające doświadczenie technologiczne. Rzeczywistość mieszana to połączenie rzeczywistości rzeczywistej i wirtualnej, które sprawdziło się w firmach budowlanych w zakresie manipulowania modelami i koordynacji w całym cyklu życia budynku z zaktualizowanym miejscem pracy. 

Urządzenia lub oprogramowanie Mixed Reality były w stanie zapewnić wartość projektom budowlanym, w których urządzenia te mogą łatwo odwzorować środowisko fizyczne za pomocą holograficznych danych prezentowanych przez warunki na miejscu. 

Zaawansowana rzeczywistość mieszana może dać użytkownikowi dostęp do wirtualnej wycieczki po projekcie w celu częstego skalowania zmian trasy i RFI, a także usprawnia proces przygotowawczy. Zidentyfikowanie problemów na wczesnym etapie projektowania może zmniejszyć liczbę przeróbek, a na koniec zapewnić skoordynowany model. 

Zapewnia użyteczne korzyści firmom budowlanym w zakresie skrócenia harmonogramu projektu, zmniejszenia kosztów, eliminacji przeróbek, montażu na miejscu, planowania zadania i nadzorowania go za pomocą zarządzania aktywami. Pomaga w zapewnieniu pracownikom odpowiedzialności za to, które zadania muszą być przez nich zgromadzone, oraz inicjowaniu informacji zwrotnej w celu rozwiązania usług wykrywania zderzeń BIM , analizy modeli i środowiska powykonawczego. Kiedy model nakłada się na środowisko fizyczne, możliwa jest precyzyjna współpraca i koordynacja między projektami.  

Rzeczywistość mieszana w branży budowlanej pomaga koordynować z projektem, identyfikuje konflikty i zapewnia kontrolę jakości na wczesnym etapie projektowania projektu przez 3D BIM Model. Tutaj kontrahenci mogą przeglądać i zatwierdzać złożone projekty projektowe poprzez weryfikację interakcji z krytycznymi koncepcjami systemowymi i konstrukcyjnymi, zanim rozpocznie się proces wytwarzania i instalacji elementów. 

Kto może dziś używać rzeczywistości mieszanej w branży budowlanej?

Rzeczywistość mieszana wydaje się być obiecującą technologią w branży budowlanej, ale nie jest jeszcze gotowa do wykorzystania przez kierowników projektów. Niewiele firm może rozpocząć wdrażanie gadżetów rzeczywistości mieszanej. GA Smart Building wykorzystał Mixed Reality w swoich projektach budowlanych w celu poprawy zapewnienia jakości, zmniejszenia opóźnień i kosztów oraz pomaga poprawić produktywność zarówno na budowie, jak i poza nią. Pomogło im to zwiększyć komunikację między interesariuszami a zespołami projektowymi. 

Korzystanie z mieszanej rzeczywistości z BIM może narzucić kontrolę jakości projektowania i kontrolę w celu późniejszego podjęcia właściwej decyzji. Może sprawić, że ich projekty będą podlegały ciągłym aktualizacjom i zmianom łatwo dzięki opiniom zespołu korzystającym z oprogramowania lub gadżetów rzeczywistości mieszanej. 

Wpływ rzeczywistości mieszanej na projekty budowlane

Zastosowanie mieszanej rzeczywistości w branży budowlanej wydaje się nie mieć końca, takie jak wirtualne proponowane instalacje rurowe i kanałowe, zapewnienie jakości ukończonych części instalacji, planowanie dokładnego miejsca do przechowywania na miejscu itp. Istnieje wiele innych na miejscu i poza nim zastosowanie podczas procesu budowy z rzeczywistością mieszaną może być korzystne na początkowym etapie projektu, jak poniżej: –

  • Dane chmury punktów i usługi renderowania 3D Dane modelu pokryte rzeczywistą przestrzenią mogą łatwo pomóc w identyfikacji drobnych zmian lub błędów skanowania. 
  • Przepływ komunikacji z interesariuszami, którym może być środowisko bezpośrednie lub wirtualne, podczas interakcji z danymi hologramu 3D. 
  • Współpraca z innymi architektami, projektantami i modelarzami w czasie rzeczywistym w środowisku wirtualnym może pomóc w przygotowaniu projektu i szybko zmienić dowolną jego część. 

Wniosek 

Udowodniono, że mieszana rzeczywistość dla wielu firm budowlanych jest interaktywnym narzędziem do celów marketingowych i rozwoju biznesu, ale może nie być tak istotna w przypadku jakichkolwiek projektów. Zapewnia wiele korzyści, takich jak dzielenie się informacjami w czasie rzeczywistym, wykrywanie kolizji na wczesnym etapie projektowania i poprawia wrażenia użytkownika dzięki wirtualnej wycieczce po zbudowanych projektach.  

Technologia ta wcześniej rozwiąże wiele problemów, przed którymi stoi zespół projektowy we wczesnej fazie projektowania i fazie budowy. Pomaga poprawić jakość konstrukcji, układ oprogramowania, a dzięki zintegrowanemu modelowaniu BIM może pomóc w lepszym przepływie komunikacji, zacieśnia integrację przepływu pracy i umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym ze zdalnymi zespołami i zespołami projektowymi.