Inspektor nadzoru terenów zieleni

Nie każdy wie, kim jest inspektor nadzoru terenów zieleni. Jaki jest zakres jego obowiązków? Oraz na jakich etapach się przydaje? Właśnie dlatego dziś zamierzamy przybliżyć ten temat.

Kim jest inspektor nadzoru terenów zieleni?

Żeby objąć takie stanowisko, najlepiej należy ukończyć specjalistyczny kurs, a wcześniej ukończyć studia o kierunku przyrodniczym, przejść przez staż i pracę związaną z projektowaniem, wykonywaniem oraz pielęgnowaniem terenów zielonych. Pozytywny wynik na egzaminie sprawia, że zyskujemy tytuł.

Zakres obowiązków

Właśnie inspektor nadzoru terenów zieleni zajmuje się wszelkimi działania związanymi z publicznymi terenami zielonymi. Przygotowuje ekspertyzy dotyczące np.

  • Ochrony roślin
  • Zabezpieczenia drzew na terenie budowy
  • Ocenie materiału, który będzie przeznaczony do nasadzeń
  • Jego obowiązkiem jest nadzorować powstawanie terenów zielonych, a także sprawdzanie, jaka jest jakość i bezpieczeństwo pracy.

Kiedy przydaje się inspektor nadzoru terenów zieleni?

Okazuje się, że jego pomoc będzie konieczna na pięciu etapach

Faza przedprojektowa

Na tym etapie jego zadaniem jest kierowanie oraz nadzór nad realizowaniem umowy. Weryfikuje dokumentację projektową, dokonuje aktualizacji inwentaryzacji (głównie pod kątem zagrożeń), weryfikuje dokumentacje projektową. Poza tym wykonuje ocenę i kontrolę jakości materiałów i prac. Sprawdza stan zdrowia roślin i kontroluje tablice informacyjne.

Faza projektowa

Jego zadaniem jest oznaczenie, gdzie mogą być składowanie materiały budowlane. Zabezpiecza też drzewostan, wygradza trasy komunikacyjne i akceptuje technologię, które nie zagrażają systemom korzeniowym. Także zgłasza wszelkie nieprawidłowości, jakie się pojawią.

Faza realizacji

Teraz nadzoruje wprowadzanie nowego zagospodarowanie terenu. Oznacza to, że sprawdza jakość gruntu, materiału roślinnego, prac wykończeniowych, obsadzeni, zasiewów. Jego zadaniem jest także nadzorowanie zakładania zaprojektowaniem zieleni.

Faza eksploatacji

Wśród jego zadań wymienia się:

  • Pielęgnacji zieleni
  • Sprawdzanie stanu zdrowia roślin
  • Zabezpieczanie drzew czy wygrodzeń
  • Utrzymanie elementów architektury małej

Faza zamknięcia

Pomoc inspektora przyda się podczas kształtowania terenów zielonych, budowania nowych obiektów, jak bloki czy firmy, budowania inwestycji związanych z drogami, instalacjami nadziemnymi i podziemnymi, remontami dróg i wieloma innymi. To właśnie on wtedy zabezpiecza drzewa, opiekuje się roślinami, kontroluje jakość wygrodzenia podczas czasu budowy, a także potem odtwarza zieleń niską.