elektryk Wrocław

Prawidłowy wykonany montaż instalacji elektrycznej będzie miał ogromny wpływ na komfort i poczucie bezpieczeństwa domowników. Dlatego to ważne, by zlecić wykonanie tej usługi wykwalifikowanym fachowcom, którzy dysponują dobrym sprzętem i mają doświadczenie w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań oraz dbają o to, by każda realizacja była zgodna z projektem. A jak powinien wyglądać odbiór instalacji elektrycznej?

Dobry elektryk – czyli jaki?

Wymiana instalacji elektrycznej w domu lub mieszkaniu to duża inwestycja, która wiąże się z koniecznością kucia ścian, a nierzadko również i podłóg. Dobry elektryk Wrocław musi wiedzieć, jak przygotować wnętrze do położenia kabli oraz, gdzie umieścić kontakty, aby rodzina mogła z nich wygodnie korzystać. Taka osoba powinna zaproponować nowoczesne i komfortowe rozwiązania, a jednocześnie musi też zatroszczyć się o bezpieczeństwo wykonanej instalacji. Wybierając sprawdzonego elektryka lub firmę, klient zyska pewność, że usługa zostanie przeprowadzona szybko i sprawnie, a podczas odbioru instalacji elektrycznej nie pojawią się żadne przykre niespodzianki. W tym celu warto zdecydować się na zatrudnienie osób, które mają odpowiednie uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz uprawnienia budowlane niezbędne do odbioru budynku.

Pomiary instalacji elektrycznej – na co trzeba zwrócić uwagę?

Gdy instalacja jest już zamontowana, trzeba dokonać stosownych pomiarów, aby sprawdzić, czy wszystkie elementy działają poprawnie. Pierwszym krokiem powinno być porównanie projektu ze stanem faktycznym. Każde odstępstwo od projektu musi zostać udokumentowane i dobrze wyjaśnione. Jeśli w dokumentacji brakuje informacji lub są one niekompletne, to trzeba je jak najszybciej uzupełnić. Gdy wszystko się zgadza, można przejść do przeprowadzenia niezbędnych pomiarów. Elektryk powinien sprawdzić takie elementy jak:

  • uziemienie i rezystywność gruntu
  • wyłącznik różnicowoprądowy
  • izolację przewodów
  • pomiary poszczególnych urządzeń

Pomiary instalacji elektrycznej muszą obejmować również ciągłość przewodów ochronnych. Wspomniana procedura jest bardzo ważna i warto ją wykonać jeszcze przed pierwszym uruchomieniem instalacji elektrycznej, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów.

Pomiary instalacji elektrycznej

Jak powinien wyglądać odbiór instalacji elektrycznej?

Prawidłowo przeprowadzony odbiór instalacji elektrycznej to gwarancja jej bezpieczeństwa i funkcjonalności. Weryfikacja wykonania usługi polega przede wszystkim na próbnym uruchomieniu instalacji, by sprawdzić, czy wszystkie urządzenia działają poprawnie. Elektryk, który ma wymagane uprawnienia, powinien się przyjrzeć włącznikom, wyłącznikom, gniazdom sieciowym, a nawet pojedynczym lampom. Bardzo ważnym elementem tej procedury będzie sprawdzenie skrzynki elektrycznej oraz sposobu ułożenia i zasłonięcia przewodów. Na kablach nie może być widocznych śladów uszkodzeń, a instalacja powinna bez problemu wytrzymać obciążenia generowane przez kilka urządzeń naraz. Na podstawie dokonanych oględzin i pomiarów trzeba sporządzić protokół badań instalacji, do którego dołącza się świadectwa jakości zastosowanych materiałów i urządzeń.

Jeśli na tym etapie elektryk bądź kierownik budowy zauważy nieprawidłowości, to jest to właściwy moment, aby je usunąć. Instalacja elektryczna może zostać odebrana dopiero wtedy, gdy spełnia wymogi klienta i jest w pełni zgodna z projektem. Poprawnie wykonana instalacja będzie dobrze służyła mieszkańcom przez wiele lat i sprawi, że korzystanie z domowych sprzętów stanie się wygodne, efektywne i przede wszystkim bezpieczne.

Zapraszamy do odwiedzenia strony – https://twoj-elektrykwroclaw.pl