Fundacja Górażdże i jej działania

Wspieranie ciekawych projektów i rozwiązań od zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem. Obecnie niemal powszechne stało się, że różnorodne fundacje pomagają w realizowaniu ciekawych i jednocześnie korzystnych projektów. Fundacja Górażdże zalicza się do tych, które bardzo skutecznie pomagają w rozwoju wielu podmiotom, przede wszystkim na skalę lokalną.

Słów kilka o Fundacji Górażdże

Fundacja Górażdże Aktywni w Reginie powstała w roku 2012. Założycielami są spółki, które wspólnie tworzą Grupę Górażdże, czyli Górażdże Cement, Górażdże Kruszywa i Górażdże Beton. Siedziby spółek znajdują się w powiecie opolskim, zaś one same chętnie i często decydowały się na wspomaganie wielu ciekawych lokalnych projektów. założenie fundacji pozwoliło na znacznie lepsze zorganizowanie pomocy jak również znacznie lepszą klarowność całego procesu. 

Najważniejszym celem Fundacji stało się przede wszystkim wspieranie różnorodnych projektów lokalnych. Jeśli chodzi o zakres działania, to obejmuje on województwo opolskie. Projekty dotyczą niezwykle różnorodnych dziedzin życia, jednym z kryteriów jest to czy maja znaczenie dla lokalnych społeczności. Fundacja bowiem stara si wspierać te przedsięwzięcia, które przede wszystkim korzystnie wpływają na lokalne społeczności, przynosząc im wymierne korzyści. 

Jakie projekty wspiera Fundacja Górażdże?

Fundacja Górażdże Aktywni w Regionie wspiera przede wszystkim projekty realizowane na skalę lokalną. Jednym z powodów działania na taką skalę jest znacznie lepsza wiedza o potrzebach danego regionu. Siedziby spółek, które tworzą Fundację zlokalizowane są w województwie opolskim, co przyczynia się do znacznej większej wiedzy na temat problemów lokalnych społeczności i tym samym kierowania działań pomocowych w odpowiednie miejsca. 

Fundacja wspiera zarówno projekty związane z kulturą, jak też z ochroną zabytków czy pomaga osobom w ciężkiej sytuacji materialnej lub ofiarom klęsk żywiołowych. Z takim samym zaangażowaniem Fundacja wspiera również naukę i szeroko rozumiane wspomaganie oświaty. Na pomoc Fundacji mogą liczyć również placówki zajmujące się ochrona zdrowia, ale także osoby fizyczne, które potrzebują pomocy na przykład w zakupie leków czy specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji.  

Wieloletnie wsparcie Fundacji

Fundacja Górażdże Aktywni w Regionie skutecznie wspiera lokalne działania na różnych płaszczyznach. O sumach, które od początku działania przekazała Fundacja na wsparcie kilkuset projektów można poczytać na https://krapkowice.naszemiasto.pl/fundacja-gorazdzy-przekazala-juz-57-mln-zl-na-blisko-600/ar/c3-8670799

Osoby czy instytucje, które otrzymały wsparcie z Fundacji wskazują na niezwykle skuteczne i szybkie działania Fundacji w sytuacji, gdy taka pomoc jest niezbędna. Nawet w czasie pandemii Covid – 19 Fundacja aktywnie działała, wspierając zakup środków ochrony zdrowia jak również zajmując się ich dystrybucja wśród najbardziej potrzebujących osób czy instytucji. Fundacja zamierza w dalszym ciągu aktywnie wspierać nowe projekty, z nadzieją na lepszy rozwój regionu i jego mieszkańców.


Warning: Undefined variable $post in /home/klient.dhosting.pl/premiumlink/zaczarowane-ogrody.pl/public_html/wp-content/themes/newsup/inc/ansar/hooks/hook-index-main.php on line 117