Wycinka drzew na prywatnej działce - jak załatwić?

W ciepły, słoneczny dzień pod rozłożystym drzewem w ogrodzie można poczuć się jak Kochanowski pod ulubioną lipą. Chłód i cień to niejedyne zalety obecności drzewa na działce obok domu – jest ich dużo więcej (np. bardzo korzystnie wpływają na mikroklimat otoczenia). Bywa jednak, że nie zostają one docenione (są siedliskiem ptaków, które „brudzą”), nie pasują do wymyślonej wizji ogrodu (równy trawnik), że stają się problemem (sąsiad zgłasza, że rośnie za blisko płotu lub spadające liście zaśmiecają jego posesje) i zapada decyzja o ich wycięciu.

Wycinka drzewa – od czego zacząć?

Zawsze od sprawdzenia obowiązujących przepisów. Wszelkie kwestie związane z przyrodą i jej ochroną są kwestiami wrażliwymi i ważnymi, stąd też pojawiają się zmiany w przepisach, które zawierają paragrafy, które opisują jak powinna wyglądać wycinka drzew rosnących na prywatnych działkach. Niezastosowanie się do nich może skończyć się nałożeniem kary finansowej na właściciela.

Co mówią aktualne przepisy?

Aktualnie obowiązujące przepisy stanowią, że drzewa i krzewy owocowe rosnące na działce należącej do osoby prywatnej, niezwiązanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i niewpisanej do rejestru zabytków można wycinać – nie są w tym wypadku potrzebne żadne zgłoszenia ani zezwolenia. W przypadku drzew pozostałych sprawa jest nieco bardziej skomplikowana – wyciąć je można bez obaw tylko w przypadku, gdy nie są przekroczone limity obwodu pnia.

O co chodzi z obwodami pnia?

Drzewo przeznaczone do usunięcia należy obmierzyć – jeśli 5 cm nad ziemią obwód pnia nie przekracza u topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego 80 cm, u kasztanowca, robinii akacjowej i platanu klonolistnego 65 cm i 50 cm u drzewa innego gatunku, można je wyciąć.

Co jeśli usuwane drzewo przekracza dopuszczalny limit?

W takim wypadku konieczne jest zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. Wniosek zawierający podstawowe dane tj. imię, nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, zdjęcie, rysunek albo mapkę przedstawiającą usytuowanie drzewa na nieruchomości, rodzaj drzewa i obwód jego pnia na wysokości 130 cm nad ziemią należy złożyć do właściwego organu w wersji papierowej lub elektronicznej.

Brak oględzin ze strony organy w terminie 21 dni od daty zgłoszenia oraz brak wniesionego sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej w terminie 14 dni po oględzinach oznacza zgodę na wycinkę. Pozostaje więc tylko wybrać termin, który nie może być przypadkowy. Ze względu na okres lęgowy ptaków wycinki drzew prowadzi się od połowy października do końca lutego.