docieplenie domu

Mostki termiczne, nazywane też cieplnymi, są prawdziwą udręką zwłaszcza w starszym budownictwie. Niestety, nie są od nich wolne również nowe budynki, a nawet te budowane w technologii energooszczędnej. Za ich występowanie odpowiada wiele czynników, choć przede wszystkim są to niedopatrzenia i usterki na etapie wykonawczym. Powinniśmy zadbać o zminimalizowanie ich występowania i ograniczyć wpływ na izolacyjność cieplną budynku. Pomoże to znacząco ograniczyć wydatki na ogrzanie budynku, a także zapewni odpowiednią cyrkulację powietrza w budynku. Czy są sposoby na wyeliminowanie mostków termicznych?

Kiedy masz do czynienia z mostkami termicznymi?

Mostki termiczne, zwane również cieplnymi, to takie miejsca na powierzchni przegrody, przez które wydostaje się znacząca ilość ciepłego powietrza, zdecydowanie większa niż w innych obszarach przegrody. Taki stan rzeczy prowadzi dość szybko do miejscowego wychładzania tej przegrody, a nawet jej zawilgocenia oraz mechanicznych uszkodzeń. Sytuację tę pogłębiają niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz czy śnieg.

Jeżeli pojawieniu się mostków cieplnych towarzyszą nieciągłości lub zmiany grubości warstwy izolacyjnej na danej powierzchni, wówczas mamy do czynienia z tak zwanymi mostkami liniowymi. Jeżeli natomiast ich powstanie jest wynikiem uszkodzenia izolacji przegrody zewnętrznej przez łącznik o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła, możemy mówić o mostkach punktowych.

Dlaczego powstają mostki cieplne?

Powstawanie mostków cieplnych może być spowodowane nieumiejętnym wykonaniem izolacji termicznej budynku. Wszelkie błędy w jej wykonaniu często wynikają z niewłaściwego dostosowania ocieplenia do specyfiki budynku, a zatem wynikają z błędów popełnionych już na etapie projektu. Dlatego tak ważne powierzenie przygotowania profesjonalnego projektu fachowcom, którzy dostosują zarówno technologię ocieplenia, jak i dobór materiałów do stanu technicznego i specyfiki budynku, który ma być ocieplony.

Zastanawiając się nad przyczynami powstawania mostków cieplnych, można mówić o obszarach szczególnie narażonych na ich wystąpienie. Takie miejsca to z pewnością węzły konstrukcyjne, czyli miejsca połączeń elementów przegród zewnętrznych budynku, takie jak dach, wnęki okienne. Zasadniczo, im prostsza bryła tym mniejsze ryzyko wystąpienia mostków termicznych.

Czy to mostek cieplny?

W celu sprawdzenia termoizolacyjności budynku i wyłapaniu ewentualnych mostków cieplnych, konieczne jest wykonanie badań termowizyjnych. Za pomocą profesjonalnej kamery termowizyjnej wykonuje się zdjęcia w podczerwieni, tak zwane termogramy, które wyraźnie pokazują obszary o temperaturze różniącej się od przyjętej normy. Obszary te są zabarwione na jasny kolor, im wyższą odznaczają się ciepłotą, z tym większą ucieczką ciepła mamy do czynienia.

Dla idealnych rezultatów prac termoizolacyjnych ważne jest stosowanie materiałów od sprawdzonych dostawców. Firma Kabex oferuje wysokiej jakości materiały i fachową obsługę.