ubezpieczenie domu

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że zawsze ubezpieczenia domu zawsze określają dokładnie zakres ochrony, jak również odpowiedzialność, którą poniesie zakład ubezpieczeń. Co za tym idzie, kiedy zawieramy umowę, to zgadzamy się na to, jakie elementy będą wchodziły w skład tego ubezpieczenia oraz do jakiej kwoty, ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowania. Obecnie możemy spotkać się z wieloma różnego rodzaju polisami, z których ciężko wybrać tą odpowiednią dla siebie. Zatem, warto wiedzieć czym powinniśmy się kierować przy wyborze.

Zakres ubezpieczenia

Jeżeli zależy nam na tym, aby wybrana przez nas została bardzo dobra polisa, to wówczas koniecznie musimy zwrócić uwagę na zakres danego ubezpieczenia. W zależności od wariantu, na który się zdecydujemy, to lista zdarzeń, w razie wystąpienia których towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci nam należne odszkodowania, może być rozszerzona, czy też zawężona. Koniecznie musimy zwrócić uwagę na zdarzenia takie, jak na przykład sadza, czy też zadymienie, które wbrew pozorom zdarzają się stosunkowo często. 

Przedmiot ubezpieczenia

Jeżeli chodzi o przedmiot ubezpieczenia, to tutaj ubezpieczyciel określa, które elementy mienia będą objęte polisą. Zatem, zanim zdecydujemy się na podpisanie umowy, to koniecznie powinniśmy sprawdzić definicje, które są zapisane najczęściej na początku Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, na podstawie których strony zawierają ze sobą umowę ubezpieczenia. Jeżeli chodzi o polisę podstawową, to zazwyczaj swoim zakresem obejmuje ona mury nieruchomości oraz elementy stałe, które oznaczają wszystko, to co stale jest związane z daną nieruchomością, a więc chodzi tutaj na przykład o ściany, sufit, czy podłogę. Polisa może być również w wariancie rozszerzonym, który będzie swoim zakresem obejmował również ruchomości, a więc meble, sprzęt RTV i AGD, ubrania, kosztowności, jak również inne tego typu przedmioty. 

Suma ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia, to górna granica odpowiedzialności, jaką będzie musiało ponieść dane towarzystwo ubezpieczeniowe, jeżeli dojdzie do zdarzenia, które jest objęte ubezpieczeniem. Bardzo często możemy spotkać się z tym, że ubezpieczyciele różnicują wysokość górnego limitu na dane elementy mienia w procentach sumy ubezpieczonej. 

Zabezpieczenie mienia

Trzeba mieć na uwadze, że polisy ubezpieczeniowe mogą się od siebie różnić wymogami dotyczącymi minimalnych zabezpieczeń, które są niejednego do właściwego ubezpieczenia lokalu. Te właśnie wymogi zazwyczaj znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.