trawnik

Jeśli między trawą zaczynają pojawiać się chwasty, a źdźbła coraz bardziej zastępuje mech, to jest to znak, że koniecznie sprawdzić należy odczyn gleby. Jeśli ten okaże się zbyt niski, wówczas przeprowadzić należy wapnowanie trawnika. Warto zatem wiedzieć, na czym to dokładnie polega, po co się to robi i kiedy wapnowanie należy wykonać.

Wapń – dlaczego jest stosowane w celu podniesienia jakości trawnika?

Jak wspomniano, w celu poprawy jakości trawnika przeprowadza się jego wapnowanie. Dlaczego jednak to właśnie wapń stosuje się do tego celu? Przede wszystkim dlatego, że znakomicie reguluje odczyn podłoża, zwiększa efektywność nawożenia oraz utrzymuje właściwe pH gleby. Wapń, tak jak potas, fosfor, azot i magnes jest pierwiastkiem biogennym, który wpływa na prawidłowy wzrost oraz rozwój trawy. Dodatkowo wapń bardzo korzystanie wpływa na mikroflorę glebową. Dzięki niemu poprawia się kondycja trawnika, a korzenie lepiej przyswajają składniki odżywcze.

Kiedy powinno się wapnować trawnik?

Wapnowanie trawnika przeprowadzone powinno być w sytuacji, w której odczyn gleby jest zbyt kwaśny, czyli wynosi poniżej 5,5 pH. Zbyt niskie pH gleby przekłada się na utratę dobrej kondycji przez murawę oraz utratę jej walorów estetycznych. Można to szybko zaobserwować gołym okiem. Trawnik zaczyna porastać chwastami mchem, a źdźbła trawy stają się bardzo podatne na uszkodzenia. To znak, że czas przeprowadzić wapnowanie trawnika. Co jednak ważne, sam proces wapnowania trawnika przeprowadzony powinien być poza sezonem wzrostu trawy. Najlepiej jest to zatem wykonać jesienią bądź wczesną wiosną. Jeśli chodzi o jesień to najlepszym okresem jest czas, w którym trawa przestaje rosnąć, czyli od końca września do początku października. Natomiast w przypadku wiosny najlepiej wapnowanie przeprowadzić po roztopach, ale jeszcze przed wzrostem traw. Mowa tu o okresie od lutego do końca marca. Co ważne, wapnowania trawnika nie powinno się przeprowadzać każdego roku. Wynika to z tego, że nawozy wapienne dość wolno przedostają się do warstwy korzeniowej. Dlatego proces ten przeprowadzać powinno się mniej więcej co 3-4 lata. Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba. Jeśli bowiem pH gleby jest właściwie, to wapnowanie absolutnie jest niepotrzebne i nie powinno być wykonywane.

Czym wapnować trawnik?

Najlepsze rezultaty przynosi wapnowanie trawnika nawozami wapniowymi typu węglowego. Są to nawozy zawierające w swoim składzie tlenek wapnia. Mowa tu o kredzie nawozowej lub wapnie dolomitowym. Kreda nawozowa często określana jest także jako kreda granulowana lub granulowane wapno kredowe. W swoim składzie zawiera 50% tlenu węgla. Jest to nawóz niepylący, który powstaje z naturalnych alg zmieszanych z magnezem. Kreda nawozowa ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim neutralizuje kwasowość gleby, zapobiega pojawianiu się chwastów oraz mchu, zwiększa przyswajalność mikroelementów oraz podnosi pH gleby. Z kolei wapno dolomitowe zawiera w swoim składzie 30% tlenu wapna. Jest to nawóz naturalny, który pozyskuje się z przemiału dolomitu. Wapno dolomitowe w znaczący sposób podnosi odporność trawy na niskie temperatury, poprawia cyrkulację powietrza w warstwie korzeniowej, odkwasza glebę oraz zwiększa przyswajalność azotanu i fosforu. Dodać tu trzeba, że nawozów wapiennych nie można stosować jednocześnie z innymi środkami odżywczymi.

W jaki sposób dawkować nawozy wapienne?

To, ile preparatu zastosować zależy od kilku czynników. Wpływ ma na to m.in. stopień zakwaszenia gleby, jej struktura oraz rodzaj stosowanego nawozu wapiennego. Najlepiej przed rozpoczęciem wapnowania trawnika jest zapoznać się z zaleceniami producenta preparatu. Wszystkie potrzebne informacje znaleźć można na opakowaniu.  Wspomniano o strukturze gleby. Co do zasady, najwięcej nawozu stosuje się w przypadku gleby gliniastej, która jest ciężka, nieprzepuszczalna i zakwaszona. Mniejsze dawki nawozu stosuje się z kolei w przypadku gleby piaszczystej, która cechuje się przepuszczalnością i jest lekko zakwaszona.

Artykuł został przygotowany dzięki uprzejmości producenta nawozów: Nawozy.pl